Forschungsdatenbank

Projektübersicht
Login
Suche

Historisches Seminar

Fakultäten » Philosophische Fakultät » Historisches Seminar

Current research areas:

Subunit Area leader Area description
Alte Geschichte, Fachbereich Prof. Dr. Anne Kolb  
Prof. Dr. Beat Näf  
Mittelalter, Fachbereich Prof. Dr. Martina Stercken  
Prof. Dr. Simon Teuscher  
Prof. Dr. Claudia Zey  
PD Dr. Christoph T. Maier  
PD Dr. Paolo Ostinelli  
Dr. Juliane Schiel  
Neuzeit, Fachbereich Prof. Dr. Monika Dommann  
Prof. Dr. Martin Dusinberre  
Prof. Dr. Svenja Goltermann  
Prof. Dr. Gesine Krüger  
Prof. Dr. Francisca Loetz  
Prof. Dr. Carlo Moos (emeritiert)  
Prof. Dr. Bernd Roeck Chair of Early Modern History
PD Dr. Hans-Lukas Kieser  
PD Dr. Béatrice Ziegler  
Dr. Judith Fröhlich  
Dr. Henning Trüper  
Dr. Andrea Westermann  
Osteuropäische Geschichte, Fachbereich Prof. Dr. Nada Boskovska  
Prof. Dr. Jeronim Perovic  
Dr. Ekaterina Emeliantseva  
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Forschungsstelle für Prof. Dr. Philipp Sarasin  
Prof. Dr. Matthieu Leimgruber  
Dr. Marietta Meier  
Dr. Roman Rossfeld  

Former research areas:

Subunit Area leader Area description
Alte Geschichte, Fachbereich Prof. Dr. Peter Frei (emeritiert)  
Prof. Dr. Franz Georg Maier (emeritiert)  
Prof. Dr. Christian Marek (emeritiert)  
Mittelalter, Fachbereich Prof. Dr. Hans-Jörg Gilomen (emeritiert)  
Prof. Dr. Reinhold Kaiser (emeritiert)  
Prof. Dr. Roger Sablonier (emeritiert)  
Prof. Dr. Ludwig Schmugge (emeritiert)  
Neuzeit, Fachbereich PD Dr. Martin Lengwiler  
Prof. Dr. Jörg Fisch (emeritiert)  
Prof. Dr. Christian Koller (ausgetreten)  
Prof. Dr. Sven Trakulhun (ausgetreten)  
Prof. Dr. Marcus Sandl (ausgetreten)  
Prof. Dr. Andreas Suter (ausgetreten)  
Osteuropäische Geschichte, Fachbereich Prof. Dr. Carsten Goehrke (emeritiert)  
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Forschungsstelle für Dr. Regula Argast (ausgetreten)  
Prof. Dr. Jakob Tanner (emeritiert)